niedziela, 20 kwietnia 2014

!
z prędkością zachwytu
we wszystkich miejscach naraz
spadają wodospady
Haendel’a

śmierć 
pokonana w Chrystusie
na chwilę tylko zabija
ostatnie słowo należy do Życia
Alleluja