sobota, 30 czerwca 2012

zaproszenie do podróży


Oto brzeg
Wielkiej Wody

odbiegają ścieżki usłużne
udeptany zwijając szlak

sama jestem
samotnością chwili
kiedy anioł dobry
i anioł zły
wstrzymują oddech
przed naszym
tak
przed naszym
nie

od horyzontu
żagle modlą się
o użyteczność


Piszę Ci moją miłość, 1993

____________


fot. MirStu