niedziela, 26 marca 2017

Z Brudnopisu (56)
*
Świetlistość żywa
wieścią dobrą brzemienna
przed Lilią Czystą

Photo by Oli McAvvoy