sobota, 18 marca 2017

Z Brudnopisu (50)
*
czas kwilących gniazd -
Ojcu dzieckiem napowrót
marnotrawny syn