czwartek, 15 sierpnia 2013

Na oko

Nauczyłam się, że
dla wielu miłość jest kłopotliwa,
bo nieprześcigniona w pomysłach
i obraźliwie nielogiczna.

Oto Jezus:
na oko najwięcej obdarowuje Piotra:
klucze, prawa, stada, potężna Instytucja.
Matka natomiast - Perła Stworzenia -
dostaje się szeregowemu, Janowi,
na ktόrego wskazało
serce.

_________


Mathias Grunewald, Ołtarz z Isenheim: Ukrzyżowanie, 1510-1515, fragm., Muzeum Unterlinden w Colmar