poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Chwile


Nauczyłam się, że
długowieczna jest radość
zrodzona z wdzięczności samemu sobie.

Szczęśliwe chwile,
ktόre umiały zawołać nie,
gdy zegary zmownie tyk – tykały tak
i szczęśliwe tak
w rozbawionym
nie.