poniedziałek, 17 czerwca 2013

Źrόdła


Nauczyłam się, że
za sprawy przypadkowe
odpowiadają przypadkowi.

Za źrόdła każdy osobiście.Art. Aglayan Agac