sobota, 22 czerwca 2013

Urodziny

Nauczyłam się, że
urodziny miłości liczy się
od ścichnięcia emocji.

Śmiertelność na tym etapie
jest niewyobrażalnie duża.

Ci, ktόrzy rozłupali
twardy orzech
tajemnicy
życiodajnej relacji
są po stronie
nadziei.