sobota, 9 września 2017

Z Brudnopisu (147)

*
cedrom Libanu
przyrównano Jej piękność
nie do porównań