poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Z Brudnopisu (122)
*
smaki polnych grusz –
dziczka zbiedzonej wiary
cierpnie w zabobon