niedziela, 23 marca 2014

Kierunek


Zmieszany z błotem
błoto na otartych kolanach
ślady krzepnące
na błocie

Najczystszy
schodzi najniżej

tylko Czysty zejść 
zdołaArt. Virginia Maksymowicz