poniedziałek, 18 listopada 2013

Niedostatek

 Za wesoło
by się poczuć radośnie
Za głucho
by przylgnąć do ciszy
Za tłumnie
by wypłoszyć samotność
I za dużo pod ręką
by się ręka otwarła
na prorocze
stokroć