środa, 3 lipca 2013

Ratunek

Nauczyłam się,
że trzeba dużo zejść życia,
rόżności jego udręk i spiekot,
i kołowań, by już od siebie, przed samym
sobą przyznać, wobec nieba i ziemi
psalmem siwym rozsądzać
żeśmy wszyscy “po jednych
pieniądzach”.

I jeden wszystkim Ratunek
Boskie Zmiłowanie.